Iveco last och transportbilar

Iveco Sweden AB är leverantör av lätta transportbilar, medeltunga och tunga lastbilar med relaterad service i Sverige.

Företaget marknadsför, säljer och servar Ivecos omfattande produktprogram – dels via två egna filialer, dels via ett nätverk av 16 certifierade Iveco-återförsäljare och 32 serviceverkstäder fördelade över hela landet varav TB Bil i Norrköping är en av dessa.

IVECOs vision, uppdrag och värden

Vision – Att vara bäst på att skapa värde för våra kunders verksamhet och därigenom säkerställa framgång för våra kunder.

Uppdrag – Med utgångspunkt i vår kompetens och ett nära samarbete med partner överallt i världen vill vi erbjuda professionella lösningar för transportsektorn.

Prestationer; Ivecko skapar värde för våra kunders verksamhet – Vi tror på att våra produkter och serviceprestationer först och främst ska bidra till våra kunders ekonomiska framgång.

Engagemang; vi tar vår ansvar på allvar – Vi vill uppylla våra kunders, delägares och kollegors förväntningar på oss och vi är inte rätta för att ifrågasätta de sätt vi arbetar på. Det gör vi genom att löpande förbättra våra produkter och serviceprestationer. Både i det dagliga arbetet och framtidsinriktat genom att prioritera kundernas framtida produktivitet och sätta fokus på säkerhet och miljöskydd.

Tillförlitlighet; vi håller vad vi lovar – Både med hänsyn till våra produkter och med punktliga, tillförlitliga och ekonomiskt fördelaktiga serviceprestationer.

Laganda; vi arbetar tillsammans med våra återförsäljare, leverantörer och kunder som ett team – Våra kunder, leverantörer och återförsäljare är lagkamrater och tillsammans förstår och behärskar vi förändringarna. Våt mål är att ta reda på hur vi ska vara konkurrenskraftiga tillsammans så att vi kan ta nästa steg med en god känsla för vad våra konkurrenter företar sig.

 

Kontakt

 Carl Busch är ansvarig säljare för Iveco hos oss på TB Bil och du är varmt välkommen att kontakta honom för att boka ett möte. 

Försäljning Transportbil

Carl Busch